Phần mềm tự động kết bạn, quảng cáo facebook

Phần mềm quảng cáo Aloxo Facebook , phần mềm quảng cáo, kết bạn (add friends), tạo nhóm (group), nhắn tin (gửi message), mời fanpage...